Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 17 mei 2017

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 17 mei 2017, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

1.     Actuele vraag van Marius Meremans (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de toekenning van de projectsubsidies en beurzen voor de tweede ronde van 2017 in het kader van het Kunstendecreet

2.     Actuele vraag van Katrien Schryvers (CD&V) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het grote aantal oproepen dat niet kan worden beantwoord door de jongerentelefoon Awel

3.     Actuele vraag van Renaat Landuyt (sp.a) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de bevoegdheid van de deelstaten met betrekking tot kunstdiefstallen en de opmaak van een databank voor gestolen kunst

4.             Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de onderfinanciering van het basisonderwijs

               Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het onderzoek van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar de werkingsmiddelen in het basisonderwijs

5.     Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over een korting op de onroerende voorheffing op maat van diverse gezinsvormen

6.     Actuele vraag van Tom Van Grieken (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het vertrek van cargomaatschappijen uit Zaventem door de strengere toepassing van de Brusselse geluidsnormen

7.     Actuele vraag van Dirk de Kort (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de impact van de gedeeltelijke vernietiging van het GRUP ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’ op de verdere ontwikkeling van de Antwerpse haven

8.     Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over applicaties ter bevordering van de verkeersveiligheid van jonge bestuurders

9.     Actuele vraag van Annick De Ridder (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het bereikte akkoord met het loodswezen

10.   Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over dringende maatregelen om de veiligheid van fietsoversteekplaatsen op gewestwegen te verhogen

11.   Actuele vraag van Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de recente cyberaanval op bedrijven en overheidsinstellingen

12.   Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de garanties voor een goede werking van het Vlaams omgevingsloket voor alle gemeenten vanaf 1 juni 2017

13.           Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de Limburgse Noord-Zuidverbinding

               Actuele vraag van Lies Jans (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over een nieuw tracé voor een vlotte ontsluiting van Limburg na de vernietiging door de Raad van State van het MER en het GRUP voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel