Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 17 januari 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 17 januari, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

 

1.             Actuele vraag van An Moerenhout (Groen) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de afdankingen bij het Agentschap Integratie en Inburgering

               Actuele vraag van Yasmine Kherbache (sp.a) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de staking bij het Agentschap Integratie en Inburgering

               Actuele vraag van Sonja Claes (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de impact van de herstructurering van het Agentschap Integratie en Inburgering op de decentrale werking

2.     Actuele vraag van Katrien Partyka (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de controle op brandveiligheid en ontploffingsgevaar van woningen

3.             Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de resultaten van de 3RX-studie en de realisatie van de IJzeren Rijn

               Actuele vraag van Ludo Van Campenhout (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de alternatieve route voor de IJzeren Rijn

               Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over een oplossing voor het tracé van de IJzeren Rijn

4.             Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de informatiedoorstroming met betrekking tot terreurgedetineerden onder elektronisch toezicht

               Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het elektronisch toezicht en de wisselwerking met het federale niveau

5.             Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de terugkeer van de wolf in Vlaanderen

               Actuele vraag van Piet De Bruyn (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de terugkeer van de wolf in Vlaanderen en de nood aan een wolvenplan

6.     Actuele vraag van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de mediastorm na de verkiezing van miss België 2018 en de reactie ter zake van de minister

7.             Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het rapport Ondersteuningsnetwerken, de eerste tussentijdse evaluatie van het M-decreet

               Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het evaluatierapport betreffende de opstart van het nieuwe zorgondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet

               Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het evaluatierapport betreffende de invoering van het M-decreet en de ondersteuningsnetwerken

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel