Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 16 november 2016

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 16 november 2016, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

1.     Actuele vraag van Caroline Croo (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over preventieve genetische testen

2.     Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het online gedrag van kinderen en jongeren en de ondersteuning van de ouders en opvoeders in de mediaopvoeding

3.             Actuele vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de inzameling van restplastics

               Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de mogelijke invoering van een roze afvalzak voor de inzameling van restplastics

4.     Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de timing voor de uitvoering van de hervorming secundair onderwijs

5.     Actuele vraag van Tine Soens (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de aangekondigde Europese besparingen op het groeipad voor de Erasmusbeurzen

6.     Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de hervorming van de energiepremies

7.     Actuele vraag van Tom Van Grieken (Vlaams Belang) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het zogenaamde Pietenpact en de reactie van de minister op het standpunt van het Minderhedenforum

8.             Actuele vraag van Wouter Vanbesien (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de ambitienota van de overkappingsintendant voor de Antwerpse ring

               Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de ambitienota van de overkappingsintendant voor de Antwerpse ring

               Actuele vraag van Dirk de Kort (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de ambitienota van de overkappingsintendant voor de Antwerpse ring

               Actuele vraag van Yasmine Kherbache (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de ambitienota van de overkappingsintendant voor de Antwerpse ring

9.     Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de aanpak van het fileleed op de E313

 

 

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel