Skip to Content
Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 16 maart 2022, 14 uur

Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 16 maart 2022, 14 uur

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 16 maart, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, over de coördinatie van de vluchtelingenuitdaging

Actuele vraag van Lise Vandecasteele (PVDA) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Actuele vraag van Sarah Smeyers (N-VA) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de billijke vergoeding voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen

Actuele vraag van Katrien Schryvers (CD&V) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de aanwending van mobiele woonunits voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen

2. Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de aanwervingspremie voor langdurig werklozen

3. Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over een betere spreiding van de schoolvakantie

4. Actuele vraag van Els Sterckx (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de forse toename van het aantal wegens mishandeling of verwaarlozing in beslag genomen dieren

5. Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de energiecrisis

Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de onbetaalbare energiefacturen

Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de concrete uitwerking van de structurele verlaging van het Vlaamse energieverbruik

Actuele vraag van Bruno Tobback (Vooruit) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over het ontbreken van maatregelen om de stijgende elektriciteitsprijzen te milderen

6. Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het actieplan kinderopvang

7. Actuele vraag van Rita Moors (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over voetgangersongevallen en de MIA-proeftuinen

Actuele vraag van Annick Lambrecht (Vooruit) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de stijging van het aantal dodelijke voetgangersongevallen in de bebouwde kom

8. Actuele vraag van Wim Verheyden (Vlaams Belang) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het toenemende fysieke geweld in het verkeer

Actuele vraag van Jo Brouns (CD&V) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de significante toename van verkeersagressie

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel