Actuele vragen, Vlaams Parlement, woensdag 16 maart 2016

 

Geachte, 

Hierna vindt u de Actuele vragen die vandaag, woensdag 16 maart, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement:

1.     Actuele vraag van Bart Dochy (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de recente uitspraken van de minister-president betreffende een opgelegde fusie van gemeenten tijdens de volgende zittingsperiode

2.     Actuele vraag van Sabine de Bethune (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de eventuele medewerking van Vlaanderen aan een project van Baden-Württemberg voor de traumabehandeling van mishandelde en verkrachte Jezidi-vrouwen

3.     Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminsiter-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het stijgend aantal aanvragen voor studietoelagen

4.     Actuele vraag van Matthias Diependaele (N-VA) aan Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de fiscale regularisatie

5.     Actuele vraag van An Christiaens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de risico’s van motorrijders in het verkeer

6.             Actuele vraag van Bert Moyaers (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over obesitas bij Vlaamse jongeren

               Actuele vraag van Danielle Godderis-T’Jonck (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over overgewicht bij jongeren en de nood aan een slagkrachtiger preventief beleid inzake beweging en gezonde voeding bij moeilijk te bereiken doelgroepen

7.             Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de resultaten van de Europese Landbouwraad van 14 maart 2016

               Actuele vraag van Francesco Vanderjeugd (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de resultaten van de Europese Landbouwraad betreffende de crisis in de varkens- en melkveehouderij

8.             Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de doelstellingen van het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval

               Actuele vraag van Wouter Vanbesien (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de zwakke doelstellingen van het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval

               Actuele vraag van Bruno Tobback (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de onenigheid binnen de meerderheid betreffende het uitvoeringsplan huishoudelijk afval

9.             Actuele vraag van Bruno Tobback (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het toezicht op klasse 2-milieuvergunningen door de Vlaamse gemeenten

               Actuele vraag van Tinne Rombouts (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het milieutoezicht op klasse 2-bedrijven

               Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de ondersteuning van gemeenten in de aanloop naar de omgevingsvergunning

10.   Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de nieuwe versie van het project-MER voor de bouw van het Eurostadion

 

Contacteer ons
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel