Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 15 november 2017, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 15 november, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen: 

 

1.             Actuele vraag van Björn Anseeuw (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het wegwerken van de pijnpunten uit het rapport gedwongen opname in Vlaanderen 2015 van de Zorginspectie

               Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het jaarverslag 2015 van de Zorginspectie aangaande gedwongen opnames

2.             Actuele vraag van Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over subsidies van de Vlaamse Regering aan bedrijven in relatie tot de Paradise Papers 

Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de houding van de Vlaamse Regering in het dossier van de Paradise Papers

3.             Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de alarmerend hoge luchtvervuiling in Oost-Vlaanderen

               Actuele vraag van Valerie Taeldeman (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de luchtkwaliteit in Oost-Vlaanderen

4.     Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over betwistbare data inzake de CO2-inventarissen in het kader van de burgemeestersconvenanten

5.             Actuele vraag van Katia Segers (sp.a) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de media- en cultuursector

               Actuele vraag van Peter Wouters (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het pleidooi van de minister voor een afzonderlijk meldpunt grensoverschrijdend gedrag voor de cultuursector

6.     Actuele vraag van Karl Vanlouwe (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de brugfunctie van de minister, naar aanleiding van zijn uitspraken over de recente rellen in Brussel

7.     Actuele vraag van Andries Gryffoy (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de principes die de minister hanteert bij het doorvoeren van een groene taxshift

8.             Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het Elia-rapport betreffende de energiebevoorrading

               Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de studie van Elia betreffende de energiebevoorrading na de kernuitstap in 2025

               Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het Elia-rapport betreffende de energiebevoorrading

9.     Actuele vraag van Orry Van De Wauwer (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over een veralgemeende zone 30 in verblijfsgebieden en steden

10.   Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de homologatie van trambussen van De Lijn

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel