Skip to Content
Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 15 juni 2022, 14 uur

Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 15 juni 2022, 14 uur

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 15 juni, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de invoering van een knip in de bacheloropleiding

Actuele vraag van Brecht Warnez (cd&v) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de zorgen van studenten en hogescholen naar aanleiding van de zogenaamde knip om naar het derde jaar te kunnen overgaan

Actuele vraag van Katia Segers (Vooruit) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de nieuwe drempels in de studieloopbaan in het hoger onderwijs

Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het terugdringen van studieduurverlenging en ongekwalificeerde uitstroom in het hoger onderwijs met onder meer een zogenaamde knip

2. Actuele vraag van Mieke Schauvliege (Groen) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de omgevingsvergunning voor de ethaankraker van INEOS in de Antwerpse haven

3. Actuele vraag van Wim Verheyden (Vlaams Belang) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over fietslessen voor senioren met een elektrische fiets

4. Actuele vraag van Freya Perdaens (N-VA) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, over het tekort aan tenten voor zomerkampen van jeugdorganisaties

5. Actuele vraag van Caroline Gennez (Vooruit) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over het standpunt van de minister ten aanzien van het werkgelegenheidsakkoord 'Iedereen nodig, iedereen mee'

Actuele vraag van Ilse Malfroot (Vlaams Belang) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de tweede federale werkgelegenheidsconferentie

Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (cd&v) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de impact van de federale werkgelegenheidsconferentie

Actuele vraag van Tom Ongena (Open Vld) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de aanpak van de tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond

Actuele vraag van Kim De Witte (PVDA) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de sanctionering van langdurig zieken

6. Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de overbruggingslening voor bedrijven die getroffen worden door de oorlog in Oekraïne

7. Actuele vraag van Katja Verheyen (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de toename van het aantal jeugdbeschermingszaken bij de jeugdparketten

8. Actuele vraag van Ann De Martelaer (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over perspectief voor personen met een handicap in prioriteitengroep 2 en 3

Actuele vraag van Tine van der Vloet (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het gebrek aan perspectief voor personen met autisme

Actuele vraag van Maurits Vande Reyde (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de wachtlijsten voor personen met autisme

9. Actuele vraag van Katrien Schryvers (cd&v) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aangekondigde maatregelen om de behandelingstermijn van dossiers voor een zorgtoeslag te verkorten

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel