Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 15 januari 2020, 14 uur

Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 15 januari 2020, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 15 januari, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de positieve effecten van CLIL-onderwijs (Content and Language Integrated Learning)

Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de resultaten van het onderzoek naar CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Actuele vraag van Annabel Tavernier (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de UCLL-studie betreffende het CLIL-onderwijs

Actuele vraag van Jo Brouns (CD&V) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het onderzoek naar de effecten van CLIL-klassen

2. Actuele vraag van Hannelore Goeman (sp·a) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het aandeel anderstalige vakken in de bachelor-opleidingen

Actuele vraag van Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de waarschuwing tegen de verengelsing van het hoger onderwijs

3. Actuele vraag van Hannelore Goeman (sp·a) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het verzet van de Vlaamse Regering tegen de Brusselse schoolcontracten

Actuele vraag van Stijn Bex (Groen) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het verzoek aan het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van de Brusselse ordonnantie over de schoolcontracten

Actuele vraag van Kim De Witte (PVDA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het stopzetten van de Brusselse schoolcontracten

4. Actuele vraag van Leo Pieters (Vlaams Belang) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de analyse van het klimaatbeleid door onderzoekers van de KU Leuven

5. Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het beroepsgeheim van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en hun positie binnen de integrale jeugdhulp

6. Actuele vraag van Jos Lantmeeters (N-VA) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de invloed van de verkeersfiscaliteit op de brandstofkeuze bij de aanschaf van personenwagens

Actuele vraag van Vincent Van Peteghem (CD&V) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de autofiscaliteit en de milieu- en klimaatimpact van wagens

7. Actuele vraag van Tom Ongena (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de tegenvallende resultaten van levenslang leren bij Vlaamse werknemers

Actuele vraag van Allessia Claes (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over levenslang leren en de leercultuur in Vlaanderen

8. Actuele vraag van Maurits Vande Reyde (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over cyberveiligheid, naar aanleiding van de ransomware-aanval tegen het bedrijf Picanol

Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, WPerk, Sociale Economie en Landbouw, over cybersecurity bij Vlaamse bedrijven

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel