Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 14 november 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 14 november, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van An Christiaens (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over drempels tot het ondernemerschap

Actuele vraag van Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over vrouwelijk ondernemerschap

2. Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de interregionale mismatch op de arbeids­markt en de samenwerking tussen VDAB en Actiris

3. Actuele vraag van Matthias Diependaele (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het mogelijke akkoord inzake de Ierse grens in het kader van de brexit-onderhandelingen

4. Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de opvolging van pasgeboren kinderen door Kind en Gezin

5. Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het blijvend gebruik van glyfosaathoudende onkruidbestrijders door Infrabel

6. Actuele vraag van Lionel Bajart (Open Vld) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de precaire situatie van de Vlaamse televisiesector

7. Actuele vraag van Tine Soens (sp·a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de tijd die studenten nodig hebben voor het behalen van een diploma

8. Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de veroordeling van een school voor het weigeren van een leerling met het downsyndroom

Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het inschrijvingsrecht van leerlingen met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs

Actuele vraag van Kathleen Helsen (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over een recent vonnis waarbij een schoolbestuur werd veroordeeld omwille van een 'weigering onder tafel' van een leerling met het syndroom van Down

9. Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de stand van zaken rond het testeiland vóór de Vlaamse kust

10. Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over flitscamera's uitgerust met pluviometers ter handhaving van het inhaalverbod voor vrachtwagenchauffeurs bij regenweer

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel