Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 14 juni 2017

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 14 juni 2017, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

1.     Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de plannen om de diameter van nieuwe bomen langs gewestwegen te beperken

2.     Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijk) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het onverdoofd of onvoldoende verdoofd slachten van kippen in slachthuizen

3.             Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de beslissing van De Lijn om de bestelling van nieuwe trams opnieuw te gunnen aan het Spaanse CAF en de gevolgen voor de werkgelegenheid bij Bombardier Brugge    
 
               Actuele vraag van Renaat Landuyt (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de beslissing van De Lijn om de bestelling van nieuwe trams opnieuw te gunnen aan het Spaanse CAF en de gevolgen voor de werkgelegenheid bij Bombardier Brugge

4.     Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de aanpak van verkeersonveilig gedrag

5.     Actuele vraag van Piet De Bruyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de naleving van de mediarichtlijnen inzake zelfdoding

6.     Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het aantal abonnees dat de vaste vergoeding op de waterfactuur moet betalen zonder waterverbruik

7.             Actuele vraag van Lydia Peeters (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de bevraging van de gemeentebesturen naar aanleiding van de voorbereiding van een positieve en negatieve lijst voor de woonreservegebieden

               Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het verdere proces met betrekking tot de woonreservegebieden

               Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de bevraging bij de gemeenten naar de woonreservegebieden

               Actuele vraag van Ingrid Pira (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de bevraging van de gemeentebesturen in het kader van de opmaak van een positieve en negatieve lijst voor de woonreservegebieden

8.     Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de aanwending van de financiële reserves van Recupel en Bebat

9.     Actuele vraag van Peter Van Rompuy (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de impact van de recente Britse verkiezingen op de brexit-onderhandelingen en de Vlaamse export

10.   Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over fusies van scholen die onrust veroorzaken en “verdedigd” worden alsof de overheid dit zou opleggen

11.   Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de mogelijke blokkering van ondersteuningsnetwerken in het kader van het M-decreet

12.           Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de problemen van de combinatie Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) en vakantiewerk

               Actuele vraag van Kathleen Helsen (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over vakantiewerk voor studenten in een alternerende opleiding

 

 

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel