Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 14 december 2016

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 14 december, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement  

1.             Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de berichten betreffende spionage voor de Turkse overheid via Diyanet-moskeeën in Vlaanderen

               Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over spionage voor de Turkse overheid via door de Vlaamse overheid erkende moskeeën van het Diyanet-netwerk

2.             Actuele vraag van Bart Van Malderen (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de situatie van mensen met een beperking, 10 jaar na het VN-verdrag betreffende de rechten van mensen met een handicap

               Actuele vraag van Martine Taelman (Open Vld) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de positie van andersvaliden naar aanleiding van 10 jaar VN-verdrag en de kritiek van GRIP

3.             Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het actieplan voor kleuterparticipatie en de invoering van een ‘kleuterparticipatiecoördinator’

               Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het actieplan voor kleuterparticipatie

               Actuele vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de kleuterparticipatie en de invoering van een kleutercoördinator

4.             Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de resultaten van het overleg met de federale regering betreffende de blokkering van de vernieuwde Vlaamse rijopleiding

               Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de afschaffing van de wachttijd bij het voorlopig rijbewijs

5.     Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de uitvoeringsbesluiten bij het Logiesdecreet, met name wat de brandveiligheid betreft

6.     Actuele vraag van Wouter Vanbesien (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het onderzoek naar mogelijke alternatieven voor het Saeftinghedok in de Antwerpse haven

7.     Actuele vraag van Matthias Diependaele (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de gevolgen van de strengere toepassing van de Brusselse geluidsnormen voor de luchthaven van Zaventem

8.             Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het SERV-onderzoek naar werkbaar werk bij zelfstandigen

               Actuele vraag van Grete Remen (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de stagnatie van werkbaar werk bij zelfstandige ondernemers

9.             Actuele vraag van Steve Vandenberghe (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het negeren van wetenschappelijke adviezen bij de vaststelling van visquota

               Actuele vraag van Bart Caron (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de visquota voor tong en de bijdrage van Vlaanderen aan meer selectieve visserijtechnieken

10.   Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de plafonds voor reclame-inkomsten bij de VRT

 

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel