Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 13 november 2019, 14 uur

Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 13 november 2019, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 13 november, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Bart Claes (Vlaams Belang) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de sociale gevolgen van de lage-emissiezones (LEZ)

2. Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de daling van de sterftecijfers ten gevolge van zelfdoding en het suïcidepreventiebeleid

Actuele vraag van Freya Van den Bossche (sp·a) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de recentste suïcidecijfers

Actuele vraag van Freya Perdaens (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de dalende suïcidecijfers in Vlaanderen

3. Actuele vraag van Sarah Smeyers (N-VA) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de maatregelen tegen CO-vergiftiging

4. Actuele vraag van Bert Maertens (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de sociale onrust bij De Lijn

Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de staking bij De Lijn

Actuele vraag van Els Robeyns (sp·a) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de grote ongerustheid bij het personeel van De Lijn

Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de gegarandeerde dienstverlening bij De Lijn

Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de staking bij De Lijn

5. Actuele vraag van Marius Meremans (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de regelgeving met betrekking tot speedpedelecs

6. Actuele vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, over het geplande bezoek van de minister-president aan China

7. Actuele vraag van Tom Ongena (Open Vld) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over het tegengaan van racisme en xenofobie in Vlaanderen, naar aanleiding van de brandstichting in het toekomstig asielcentrum van Bilzen

Actuele vraag van Orry Van de Wauwer (CD&V) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de preventie van gewelddadige radicalisering, naar aanleiding van de brandstichting in het geplande asielcentrum in Bilzen

Actuele vraag van Filip Dewinter (Vlaams Belang) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de uitspraken en initiatieven van de minister naar aanleiding van de brandstichting in het asielcentrum van Bilzen

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel