Skip to Content
Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 13 juli 2022, 14 uur

Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 13 juli 2022, 14 uur

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 13 juli, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Rita Moors (N-VA) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de verlenging van de ontwrichte steunzones rond Turnhout en Genk

2. Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, over de initiatieven van de minister-president om meer zelfbestuur voor Vlaanderen te realiseren, met een daadkrachtiger beleid als doel

3. Actuele vraag van Veerle Geerinckx (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de palliatieve zorg binnen de ouderenzorg

4. Actuele vraag van Wim Verheyden (Vlaams Belang) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de inplanting van een asielcentrum voor 750 asielzoekers in Berlaar en de inzet van de verbindingsofficieren daarbij

5. Actuele vraag van Inez De Coninck (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de milieueffectenstudie betreffende de geluidshinder van Brussels Airport

6. Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het voorontwerp van het Leersteundecreet

Actuele vraag van Loes Vandromme (cd&v) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het nieuwe Leersteundecreet

Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het nieuwe Leersteundecreet

Actuele vraag van Maurits Vande Reyde (Open Vld) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het Leersteundecreet

Actuele vraag van Steve Vandenberghe (Vooruit) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het garanderen van het recht op redelijke aanpassingen in het kader van het toekomstige leersteunbeleid

Actuele vraag van Kim De Witte (PVDA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over inclusie voor leerlingen met speciale zorgnoden

7. Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (cd&v) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de voorbereiding op mogelijke energieschaarste komende winter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel