Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 13 februari 2019, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 13 februari, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Rob Beenders (sp·a) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over een mogelijk nieuw uitstel voor de invoering van de digitale meters

2. Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijk) aan Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de forse toename van het aantal megastallen

Actuele vraag van Bart Caron (Groen) aan Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de opmars van megastallen in Vlaanderen

3. Actuele vraag van Elke Wouters (N-VA) aan Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de lage grondwaterstanden

4. Actuele vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de vorming van de prijs voor melk

5. Actuele vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld) aan Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de applicatie van de Vlaamse overheid om de luchtkwaliteit te meten

6. Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de algemene staking van 13 februari 2019

7. Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het gebruik van de middelen bedoeld voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

8. Actuele vraag van Katia Segers (sp·a) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de ondervertegenwoordiging van vrouwen aan de top van onze universiteiten

9. Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de omvorming van de E40 en A12 tot stadsboulevards op Brussels grondgebied

Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de plannen om de autosnelwegen in Brussel om te vormen tot 'stadsboulevards' en de gevolgen hiervan voor Vlaanderen

Actuele vraag van Karl Vanlouwe (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de omvorming van de A12 en E40 tot stadsboulevards op Brussels grondgebied

10. Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het inschatten van het veiligheidsrisico bij de locatiekeuze van trajectcontroles

11. Actuele vraag van Peter Persyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het zorgbudget en leefloon voor ouderen met een zorgnood

12. Actuele vraag van Joris Poschet (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de promotiecampagne van Sport Vlaanderen

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel