Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 13 april 2016

 

Geachte, 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 13 april 2016, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

 

1.     Actuele vraag van Jelle Engelbosch (N-VA) aan Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het voorstel om een renovatieplicht bij aankoop van een bestaande woning in te voeren

2.     Actuele vraag van Joris Poschet (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Brusselse lokale veiligheidsbeleid in de strijd tegen radicalisering

3.     Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de impact van de acties van de luchtverkeersleiders op de regionale luchthavens

4.             Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de door de minister aangekondigde nieuwe onderwijsmaatregelen in het kader van de strijd tegen radicalisering

               Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over een verlaging van de leerplicht in de strijd tegen radicalisering

5.     Actuele vraag van Nadia Sminate (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de bekwaamheidsbewijzen voor islamleerkrachten

6.             Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de impact van de federale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole 2016 op de pensioenen van de leraren en het lerarenloopbaanpact

               Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de onderwijspensioenen

7.             Actuele vraag van Tine Soens (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het toenemend aantal procedures voor de Raad van Betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen en de taalregeling bij dergelijke procedures

               Actuele vraag van Jan Durnez (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de verbetering van de rechtsbescherming van de studenten hoger onderwijs

8.             Actuele vraag van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de opvolging van ex-Syriëstrijders met een enkelband

               Actuele vraag van Peter Van Rompuy (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de inzet van justitieassistenten in het kader van radicalisering

               Actuele vraag van Yasmine Kherbache (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de opvolging van Syriëgangers door de justitiehuizen

9.     Actuele vraag van Björn Anseeuw (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het kritische auditverslag van de Vlaamse Zorginspectie betreffende het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent

10.   Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de eventuele kap van het waardevolle Kaulillerbos in Bocholt voor zandontginning

11.   Actuele vraag van Koen Van den Heuvel (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het advies ‘Begrotingstraject ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2016-2019’ van de Hoge Raad van Financiën

 

 

Contacteer ons
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel