Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 12 oktober 2016

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 12 oktober 2016, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

 

1.     Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de ingebrekestelling van de minister van Onderwijs wegens de onderfinanciering van het kleuteronderwijs

2.     Actuele vraag van Vera Celis (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de blijvende toename van het aantal kinderen in het onderwijs dat thuis geen Nederlands spreekt

3.     Actuele vraag van Michel Doomst (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de nood aan brandpreventie

4.             Actuele vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het voorkomen van huisuitzettingen, naar aanleiding van de berichtgeving over dak- en thuisloze minderjarigen in Vlaanderen

               Actuele vraag van An Moerenhout (Groen) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over dakloze kinderen

               Actuele vraag van Björn Anseeuw (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aanpak van dakloosheid, in het bijzonder bij kinderen en jongeren

               Actuele vraag van Katrien Partyka (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over dak- en thuisloze minderjarigen

5.     Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de initiatieven die de Vlaamse Regering neemt in het licht van de aangekondigde sluiting van het vluchtelingenkamp in Calais

6.             Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het gebrek aan toegankelijke zorg voor kinderen met ernstig autisme

               Actuele vraag van Martine Taelman (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de weigering van gehandicapteninstellingen om een jongen met complexe problematiek op te nemen

               Actuele vraag van Tine van der Vloet (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de mogelijke omzetting van een persoonsvolgend convenant naar een persoonlijkeassistentiebudget

7.     Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het stijgend problematisch alcoholgebruik bij ouderen en de actualisatie van de gezondheidsdoelstelling en actieplan alcohol, tabak en drugs

8.             Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijk) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de luchtkwaliteit in Vlaanderen en het rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij

               Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de luchtvervuiling in Vlaanderen en het aandeel van houtverbranding daarin

9.             Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het intra-Belgische klimaatakkoord tot 2020

               Actuele vraag van Bruno Tobback (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het akkoord tussen de regio’s over de klimaatinspanningen tot 2020

               Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de afspraken tussen de gewesten omtrent de klimaatinspanningen tot 2020

 

 

 

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel