Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 12 december 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 12 december, vanaf 14u, in  het Vlaams Parlement aan bod komen:

 1. Actuele vraag van Rik Daems (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de uitspraak van het Europees Hof van Justitie betreffende de brexit

2. Actuele vraag van Rob Beenders (sp·a) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de blijvende vertraging voor de software van slimme meters (Atrias)

3. Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het toegenomen aantal fietsslachtoffers

Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het stijgende aantal fietsslachtoffers in het verkeer

Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het gestegen aantal verkeersdoden bij fietsers

Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp·a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de toename van het aantal fietsdoden in Vlaanderen

4. Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de start van het terugkommoment

5. Actuele vraag van Freya Van den Bossche (sp·a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het stijgend aantal kinderen dat wacht op een pleeggezin

Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over 40 procent meer kinderen die wachten op een pleeggezin

6. Actuele vraag van Peter Persyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de hertekening van de eerstelijnszorg

7. Actuele vraag van Ingrid Pira (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de almaar toenemende lintbebouwing in Vlaanderen

Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over 13.000 kilometer lintbebouwing in Vlaanderen

8. Actuele vraag van Elke Wouters (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de recycleerbare inhoud van de restafvalzak

9. Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de beslissingen van de Commissie Werkgelegenheid en de plenaire vergadering van het Europees Parlement met betrekking tot de coördinatie van de sociale zekerheid

Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de Europese ontwerpverordening die EU-burgers na één dag werken toegang verleent tot een werkloosheidsuitkering

10. Actuele vraag van Sonja Claes (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over discriminatie bij diensten­chequesbedrijven

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel