Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 11 oktober 2017

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 11 oktober, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen

 

1.   Actuele vraag van Ann Brusseel (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de schaarste aan IT-specialisten en de bevordering van de instroom in het hoger onderwijs

2.   Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het traject naar een energievisie en –pact

      Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over een openbaar onderzoek naar het interfederaal energiepact

3.     Actuele vraag van Bert Maertens (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over slimme steden en gemeenten in een slim Vlaanderen, naar aanleiding van de projectoproep van de minister

4.     Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de verdere uitrol van de innovatieve technologie diepe geothermie in Vlaanderen

5.     Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijk) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de stand van zaken inzake de uitwerking van een nieuwe boskaart voor de bescherming van de zonevreemde bossen

        Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het uitblijven van een nieuwe boskaart voor de bescherming van de zonevreemde bossen

6.     Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het standpunt van Vlaanderen inzake de Europese markttoelating voor glyfosaat

7.     Actuele vraag van Paul Cordy (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de uitspraken van de minister-president betreffende representatieve en deliberatieve democratie, naar aanleiding van de presentatie van de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) voor 2017

8.     Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de plannen van de nieuwe Nederlandse Regering met betrekking tot gelegaliseerde cannabisteelt en de gevolgen hiervan voor de Vlaamse grensgemeenten

        Actuele vraag van Tinne Rombouts (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het Nederlandse experiment met gelegaliseerde wietteelt en de gevolgen voor de Vlaamse grensgemeenten

9.     Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de reactie van de Vlaamse Regering op de onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië

 

 

 

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel