Skip to Content
Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 11 mei 2022, 13 uur

Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 11 mei 2022, 13 uur

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 11 mei, vanaf 13u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Bert Maertens (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de federale Spoorvisie 2040 en het openbaredienstcontract met De Lijn

2. Actuele vraag van Tine Van den Brande (Groen) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, over de financiële gevolgen van een verbod op gokreclame voor de VRT

3. Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de uitbuiting van niet-Europese arbeidsmigranten in Vlaanderen

Actuele vraag van Caroline Gennez (Vooruit) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over het misbruik van arbeidsmigranten in Vlaanderen

Actuele vraag van Maaike De Vreese (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over arbeidsmigratie en mogelijke uitbuiting

Actuele vraag van Filip Dewinter (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over het misbruik dat het gevolg is van arbeidsmigratie

4. Actuele vraag van Caroline Gennez (Vooruit) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over het afspringen van de onderhandelingen voor een sociaal akkoord in dienstenchequesector

Actuele vraag van Kim De Witte (PVDA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de vastgelopen onderhandelingen in de dienstenchequesector

5. Actuele vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, over de uitspraak van de minister-president betreffende een nieuwe ferryverbinding tussen Zeebrugge en Schotland

6. Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het plaatstekort in het buitengewoon basisonderwijs

Actuele vraag van Loes Vandromme (CD&V) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het plaatsgebrek in het buitengewoon onderwijs

7. Actuele vraag van Steven Coenegrachts (Open Vld) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de economische impactmeting van de geplande uitfasering van de kooihuisvesting voor kippen

8. Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de continuïteit in het Vlaamse ondersteuningsbeleid voor zonnepanelen

9. Actuele vraag van Tine van der Vloet (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de stand van zaken van het experiment binnen de prioriteitengroep 2 van personen met een beperking

10. Actuele vraag van Hilâl Yalçin (CD&V) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de moeilijkheid voor de OCMW's om maatschappelijk werkers aan te trekken en de gevolgen daarvan voor de verdere uitbouw van  het lokaal  beleid en het verzekeren van een sterke dienstverlening aan de burger

Actuele vraag van Katja Verheyen (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het verontrustende aantal openstaande vacatures voor maatschappelijk werkers

11. Actuele vraag van Sam Van Rooy (Vlaams Belang) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de bedreigingen ten aanzien van een journaliste door jongeren van Turkse afkomst

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel