Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 11 mei 2016

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 11 mei 2016, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

1.     Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de balans van twee jaar decreet Kinderopvang, met name wat betreft de financiële leefbaarheid en administratieve belasting voor de opvanginitiatieven

2.             Actuele vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het verbod op plastic zakjes in Wallonië en de mogelijke gevolgen voor Vlaanderen

               Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het beleidsmatig stimuleren van bioplastic zakken in het kader van een circulaire economie, naar aanleiding van de Waalse beslissing om een verbod op het gebruik van conventionele plastic zakken in te voeren

3.     Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de stand van zaken van het Masterplan hervorming secundair onderwijs

4.     Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het voorstel van de VREG om de distributienettarievenstructuur aan te houden tot 2019

5.             Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de beleidsvisie van de minister inzake hernieuwbare energie

               Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de hinderpalen voor de inplanting van windmolens in Vlaanderen, met name wegens vliegvelden en militaire apparatuur

6.     Actuele vraag van Lieve Maes (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het recente samenwerkingsakkoord met de federale overheid inzake de bestrijding van fiscale fraude

7.             Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de aanwezigheid van asbest bij sloop- en wegeniswerken, naar aanleiding van de sloopwerken aan het viaduct van de N74 ter hoogte van Kiewit-station

               Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de mogelijke blootstelling van omwonenden en voorbijgangers aan asbest, vrijgekomen bij de sloopwerken aan de Philipsbrug in Kiewit (Hasselt)

               Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de asbestverwijdering op de werf van de Philipsbrug in Kiewit (Hasselt)

               Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de asbestproblematiek bij de sloopwerken van het viaduct op de N74 ter hoogte van Kiewit-station

               Actuele vraag van Lies Jans (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de veiligheidsmaatregelen inzake asbest bij de afbraak van de Philipsbrug op de N74 in Kiewit (Hasselt)

8.     Actuele vraag van Michel Doomst (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de mobiliteitsaspecten van het project Eurostadion

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel