Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 11 januari 2017

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 11 januari 2017, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

1.     Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de nieuwe evoluties in het dossier biomassacentrale Langerlo en de invloed hiervan op de subdoelstellingen voor groene stroom

2.     Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de groeiende vraag naar meer sociale correcties in het licht van de steeds stijgende energiefacturen

3.     Actuele vraag van Valerie Taeldeman (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over maatregelen ten aanzien van gemeenten die het bindend sociaal objectief sociale huurwoningen niet halen

4.     Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het zogenaamde Right to Challenge, het recht om als burger de overheid uit te dagen, in Vlaanderen

5.     Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de paradox in onze houding in en over het verkeer, in het bijzonder wat het overtreden van de maximumsnelheid betreft

6.             Actuele vraag van Yasmine Kherbache (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de samenwerking met de federale overheid bij de aanpak van de radicalisering in de gevangenissen

               Actuele vraag van Nadia Sminate (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de radicalisering in de Vlaamse gevangenissen

               Actuele vraag van Ward Kennes (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aanpak van radicalisering in de gevangenissen

7.     Actuele vraag van Grete Remen (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over een duurzame ondersteuning van startende ondernemingen

8.     Actuele vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over procedurele moeilijkheden bij het verlenen van vergunningen voor zorgwoningen

9.     Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de onderwijsverstrekking aan jonge asielzoekers die worden overgeplaatst

10.           Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de discussie betreffende de hervorming van het secundair onderwijs en het halen van de vooropgestelde timing

 

               Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de stand van zaken van de onderwijshervorming

 

 

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel