Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 10 oktober 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 10 oktober, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1.     Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het vereiste tempo voor het halen van de doelstellingen inzake grondige energetische renovaties tegen 2030

2.     Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de resultaten van het beleid inzake energiearmoede, naar aanleiding van de evaluatie van de beleidsinstrumenten ter zake door het Rekenhof

3.     Actuele vraag van Peter Wouters (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over sporten op het werk of tijdens de verplaatsing van en naar het werk

4.             Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over extra ondersteuning voor lokale besturen die werk willen maken van een ambitieus klimaatbeleid

               Actuele vraag van Bruno Tobback (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de dringende noodzaak om het Vlaamse klimaatbeleid verder aan te scherpen

5.     Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het voorstel van een aantal academici om het gewestplan af te schaffen

6.     Actuele vraag van Francesco Vanderjeugd (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de uitbetaling van schadedossiers door het Landbouwrampenfonds

7.             Actuele vraag van Lionel Bajart (Open Vld) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over betaalde culturele verslaggeving op de openbare omroep

               Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over betaalde VRT-uitzendingen op locatie

8.             Actuele vraag van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over wantoestanden bij de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappij ABC

               Actuele vraag van Orry Van de Wauwer (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over wantoestanden bij de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappij ABC

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel