Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 10 mei 2017

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 10 mei 2017, vanaf 14u15, aan bod komen in het Vlaams Parlement na de toespraak van de heer Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de Grondrechten, betreffende het witboek over de toekomst van Europa.

 

1.             Actuele vraag van Lydia Peeters (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de verenigbaarheid van recente uitspraken van de Vlaamse Bouwmeester met het Meerjarenplan 2017-2020 Vlaamse Bouwmeester

               Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de oproep van de Vlaamse Bouwmeester om in de toekomst de bouw van vrijstaande woningen te verbieden

2.             Actuele vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over een eventuele herziening van de compensatie-uitzondering bij ontbossing in het kader van een natuurdoelstelling

               Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de waarde voor de minister van de grootste natuurorganisatie in ons land, Natuurpunt, als partner voor haar beleid

               Actuele vraag van Bruno Tobback (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de frontale aanval van de minister van Milieu en Natuur op verenigingen die zich inzetten voor natuurbehoud

3.             Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de aangekondigde ontslagen bij Bombardier Brugge

               Actuele vraag van Renaat Landuyt (sp.a) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het aangekondigde jobverlies bij Bombardier Brugge en de toekomst van het bedrijf

               Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de begeleiding van ontslagen werknemers van Bombardier Brugge door de VDAB

               Actuele vraag van Bart Caron (Groen) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de herstructurering bij Bombardier Brugge

               Actuele vraag van Bart Dochy (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de toekomst van Bombardier in Brugge

4.     Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het stimuleren van meer ondernemerschap en ondernemingszin bij jongeren via het onderwijs

5.     Actuele vraag van Nadia Sminate (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het akkoord met de Moslimexecutieve betreffende de opleiding van islamleerkrachten

6.     Actuele vraag van Valerie Taeldeman (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de stijging van het aantal kandidaat-huurders op de wachtlijsten van de sociale verhuurkantoren (SVK’s)

7.     Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over lessen om kinderen tot rust te laten komen

8.     Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de uitbreiding van het aantal kinderwenshuizen naar elke Vlaamse provincie

9.     Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de afstemming van het federale en het Vlaamse beleid om groeibedrijven te ondersteunen

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel