Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 10 januari 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 10 januari, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1.     Actuele vraag van Jos Lantmeeters (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de noodzaak van een coherente verlaging en hervorming van de erfbelasting

2.     Actuele vraag van Ann Brusseel (Open Vld) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de ontwikkeling van een app tegen seksuele intimidatie

3.     Actuele vraag van Bert Maertens (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de investering om 350.000 vrachtwagens van de weg te halen in het kader van de modal shift

4.             Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt

               Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de krapte op de arbeidsmarkt en de oproep van Voka om van 2018 het ‘jaar van de arbeidsmarkt’ te maken

5.             Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de milieuscreening

               Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de vernietiging van ruimtelijke uitvoeringsplannen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen op basis van de omvang van de milieuscreening

               Actuele vraag van Ingrid Pira (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het grote aantal bouwprojecten dat mogelijk op de helling staat door een recente uitspraak van de Raad voor Vergunnings­betwistingen

6.     Actuele vraag van Francesco Vanderjeugd (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de invoering van een brede weersverzekering voor landbouwers

7.             Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de onduidelijkheid aangaande de uitvoering van het nieuwe radiodecreet, wat de erkende lokale radio’s betreft

               Actuele vraag van Katia Segers (sp.a) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het uit de ether verdwijnen van erkende lokale radio’s na aanmaning door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)

               Actuele vraag van Bart Caron (Groen) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de toekenning van vergunningen aan erkende lokale radio’s

8.     Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de politieke neutraliteit bij benoemingen door de VRT, naar aanleiding van de ophef over de aanstelling van een nieuwe redacteur sociale media

9.     Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het M-decreet, naar aanleiding van de noodkreet van twintig leerlingenbegeleiders uit het secundair onderwijs

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel