Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 1 februari 2017

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen, die vandaag, woensdag 1 februari 2017, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

1.             Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de resultaten van de driejaarlijkse werkbaarheidsmonitor

               Actuele vraag van Emmily Talpe (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de jobtevredenheid van Vlaamse werknemers

2.     Actuele vraag van Manuela Van Werde (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de erkenning van Vlaamse Wereldoorlog I-sites als werelderfgoed door de UNESCO

3.             Actuele vraag van Sabine de Bethune (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de reactie van de Vlaamse Regering op het presidentieel besluit van Donald Trump met betrekking tot visa en vluchtelingen

               Actuele vraag van Wouter Vanbesien (Groen) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het inreisverbod/de moslimban van president Trump

4.             Actuele vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het nut van een verzekering tegen geweldincidenten voor het schoolpersoneel

               Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de toename van fysieke agressie tegen leerkrachten

5.             Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de ondersteuning van directeurs basisonderwijs

               Actuele vraag van Steve Vandenberghe (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de toenemende druk op schooldirecteurs

6.             Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de gesprekken tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot een energievisie en een energiepact

               Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de gesprekken betreffende een intra-Belgisch energiepact

               Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de cohesie binnen de Vlaamse Regering met betrekking tot de energievisie en een energiepact

               Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de opmaak van een energievisie en het afsluiten van een energiepact

7.     Actuele vraag van Willy Segers (N-VA) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het recente arrest van de Raad van State met betrekking tot de niet-benoeming van een kandidaat-burgemeester voor Linkebeek

8.     Actuele vraag van Joris Poschet (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de bestrijding van kinderarmoede in Brussel

9.     Actuele vraag van Renaat Landuyt (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de aanbestedingsprocedure voor de mega-trambestelling van De Lijn, in het licht van de bedreigde arbeidsplaatsen bij Bombardier Brugge

 

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel