Actuele Vragen, Vlaams Parlement

Actuele Vragen, Vlaams Parlement

woensdag 5 juli, 14 uur

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 5 juli, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Inez De Coninck (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het blijvende verzet van de Brusselse Regering tegen de verbreding van de ring rond Brussel (R0)

Actuele vraag van Stijn Bex (Groen) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het verzet van elf milieu- en mobiliteitsorganisaties tegen de plannen voor de uitbreiding van de Brusselse ring

2. Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de drempels voor huisvrouwen en -mannen om aan de slag te gaan

3. Actuele vraag van Elke Sleurs (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de recente cijfers inzake (zwangerschaps)diabetes

4. Actuele vraag van Hannelore Goeman (Vooruit) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de organisatie van de buitenschoolse opvang tijdens de zomervakantie

5. Actuele vraag van Bart Tommelein (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de communicatie vanuit de Vlaamse overheid naar de lokale besturen bij de overschrijding van drempelwaarden voor pcb's en dioxines

6. Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de lessen van het ernstige straatgeweld in Frankrijk voor het Vlaamse beleid

7. Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de oproepen vanuit het veld tot een betere spreiding van de schoolvakanties

8. Actuele vraag van Brecht Warnez (cd&v) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het stijgend aantal kandidaat-artsen en -tandartsen en de gevolgen hiervan voor de organisatie van kwaliteitsvol onderwijs

Actuele vraag van Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de signalen uit geneeskundefaculteiten dat ze onvoldoende zijn voorbereid op de stijgende studentenaantallen als gevolg van de opgetrokken startquota

9. Actuele vraag van Loes Vandromme (cd&v) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het leerrecht van elk kind in het kader van tijdelijk onderwijs aan huis

10. Actuele vraag van Jan Laeremans (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het pleidooi voor aparte klassen voor anderstaligen

11. Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de hoge prijzen op de geliberaliseerde energiemarkt

12. Actuele vraag van Maxim Veys (Vooruit) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de vele tienduizenden gezinnen op de wachtlijst voor betaalbaar wonen

Actuele vraag van Sarah Smeyers (N-VA) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de wachtlijst voor sociale woningen

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement

 

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel