Actuele Vragen, Vlaams Parlement

Actuele Vragen, Vlaams Parlement

woensdag 28 juni, 14 uur

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 28 juni, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Els Robeyns (Vooruit) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

2. Actuele vraag van Bert Maertens (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over agressie tegen buschauffeurs

3. Actuele vraag van Klaas Slootmans (Vlaams Belang) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, over de toename van het aantal veelverdienende schermgezichten bij de VRT

4. Actuele vraag van Lise Vandecasteele (PVDA) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, over het vernieuwde rapport rond inkomen en (kans)armoede van het agentschap Opgroeien

Actuele vraag van Maaike De Rudder (cd&v) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, over het rapport van agentschap Opgroeien betreffende gezinsinkomen en kansarmoede

5. Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over het stijgend aantal agressiegevallen tegen VDAB-medewerkers

6. Actuele vraag van Hannes Anaf (Vooruit) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het verband tussen hogere prijzen en de inzet van minder personeel in woonzorgcentra

Actuele vraag van Veerle Geerinckx (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het onderzoek van OKRA binnen de Vlaamse woonzorgcentra

7. Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de federale New Deal voor huisartsen en de afstemming met het Vlaamse beleid inzake eerstelijnsgezondheidszorg

8. Actuele vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over het opdelen van woningen en woningdelen

9. Actuele vraag van Mieke Schauvliege (Groen) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de nitraatzaak

Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over het vonnis dat de Vlaamse Regering oplegt aanvullende maatregelen te nemen inzake het mestbeleid

10. Actuele vraag van Mieke Schauvliege (Groen) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, over de Vlaamse blokkering van het Nationaal Energie- en Klimaatplan

Actuele vraag van Sam Van Rooy (Vlaams Belang) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de discussie over het geactualiseerde Belgische Energie- en Klimaatplan

Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de onderhandelingen inzake het Belgisch Energie- en Klimaatplan

Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (cd&v) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de deelplannen binnen het Nationaal Energie- en Klimaatplan

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel