Actuele Vragen, Vlaams Parlement, donderdag 22 december 2016

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, donderdag 22 december 2016, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

1.     Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het Windkrachtplan 2020 en de ontwikkeling van door de provincies te identificeren zones voor windenergie

2.             Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het deugdelijk bestuur bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en het verslag van het Rekenhof hierover

               Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het rapport van het Rekenhof betreffende de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)

3.     Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het rapport van de WaterRegulator met betrekking tot de geïnde capaciteitsvergoedingen van De Watergroep

4.     Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijk) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het aangekondigde ondersteunend beleid inzake CO2-hergebruik

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel