Actuele Vragen, Vlaams Parlement

Actuele Vragen, Vlaams Parlement

woensdag 18 oktober, 14 uur

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 18 oktober, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de verhoogde dreiging van islamitische terreur

Actuele vraag van Mieke Schauvliege (Groen) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de impact van de terreuraanslag in Brussel

Actuele vraag van Orry Van de Wauwer (cd&v) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de bijkomende maatregelen voor lokale besturen en LIVC R ter bestrijding van radicalisering en polarisatie na de recente gebeurtenissen in Brussel

Actuele vraag van Nadia Sminate (N-VA) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de terroristische aanslag van 16 oktober 2023 in Brussel en de Vlaamse aanpak inzake radicalisering

Actuele vraag van Thijs Verbeurgt (Vooruit) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de aanslag in Brussel

2. Actuele vraag van Stephanie D'Hose (Open Vld) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het onveiligheidsgevoel op school bij lgbti+-leerlingen

3. Actuele vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de gewijzigde vliegroutes van de luchthaven van Zaventem

Actuele vraag van Chris Steenwegen (Groen) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het inroepen door de Vlaamse Regering van een belangenconflict in verband met de vliegroutes vanop de luchthaven van Zaventem

Actuele vraag van Inez De Coninck (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het belangenconflict van de Vlaamse Regering tegen verschoven vliegroutes van en naar de luchthaven van Zaventem

4. Actuele vraag van Rita Moors (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de geplande installatie van 10.000 ANPR-camera's

Actuele vraag van Martine Fournier (cd&v) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over bijkomende federale verkeerscamera's

Actuele vraag van Bart Claes (Vlaams Belang) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de federale plannen om het ANPR-netwerk uit te breiden tot 10.000 camera's

5. Actuele vraag van Karin Brouwers (cd&v) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, over het levensbeschouwelijke aanbod op de VRT

Actuele vraag van Marius Meremans (N-VA) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, over de uitspraken van de VRT-CEO met betrekking tot aandacht voor levensbeschouwing op de openbare omroep

Actuele vraag van Katia Segers (Vooruit) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, over de uitzending van de erediensten op de publieke omroep

6. Actuele vraag van Lise Vandecasteele (PVDA) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, over de materiële deprivatie bij kinderen in armoede

7. Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de doelgroepvermindering voor langdurig werklozen

8. Actuele vraag van Maurits Vande Reyde (Open Vld) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over het Vlaams Impulsprogramma Waterstof

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Plenaire vergadering woensdag 18 oktober 2023, 14 uur | Vlaams Parlement
Tijdens de wekelijkse plenaire vragenronde kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering vragen stellen over maatschappelijke problemen uit de actualiteit.
www.vlaamsparlement.be

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel