Actuele Vragen en Actualiteitsdebat, Vlaams Parlement, woensdag 24 februari 2016

 

Geachte, 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 24 februari, aan bod komen vanaf 14u. 
Het Actualiteitsdebat over de hervorming van het secundair onderwijs vindt plaats vanaf 17u30.

 

1.             Actuele vraag van Jan Hofkens (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de invulling van het concept van de gemeenschapsdienst

               Actuele vraag van Mathias De Clercq (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de invulling van het concept van de gemeenschapsdienst

2.     Actuele vraag van Sofie Joosen (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de vaccinatiecampagne tegen blauwtong

3.     Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval en het onderscheid dat daarin wordt gemaakt tussen rijkere en armere gemeenten

4.     Actuele vraag van Tinne Rombouts (CD&V) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over nieuwe besparingen in het landelijke jeugdwerk en de nood aan een wijziging van het Vlaamse decreet inzake jeugd- en kinderrechtenbeleid

5.     Actuele vraag van Caroline Bastiaens (CD&V) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de stand van zaken inzake het aangekondigde gecoördineerde vrijwilligersbeleid

6.     Actuele vraag van Bart Van Malderen (sp.a) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over mogelijke maatregelen op Vlaams niveau om het uitblijven van een federaal actieplan voor armoedebestrijding op te vangen

7.     Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over valse bekwaamheidsattesten voor een voorlopig rijbewijs

8.             Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de medewerking van het CAW Noord-West-Vlaanderen aan een steun- en infopunt voor vluchtelingen in Zeebrugge

               Actuele vraag van Björn Anseeuw (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het net opgestarte zorg- en infopunt voor mensen zonder wettige verblijfsvergunning in Zeebrugge

9.             Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de toegenomen wachtlijsten bij de justitiehuizen

               Actuele vraag van Martine Taelman (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de toegenomen wachtlijsten bij de justitiehuizen

10.   Actuele vraag van Katia Segers (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aanpak van (cyber)pesten

 

 

Contacteer ons
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel