Actuele Vragen en Actualiteitsdebat, Vlaams Parlement, woensdag 2 maart 2016

Geachte, 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 2 maart 2016, aan bod komen vanaf 14u, na de eedaflegging door Bert Moyaers (sp.a) die Ingrid Lieten opvolgt als Vlaams volksvertegenwoordiger.

 

1. Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de weigering van De Lijn om kinderen van asielzoekers uit opvangcentra in groep te vervoeren

   Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over capaciteitsproblemen bij De Lijn om kinderen van vluchtelingen naar school te voeren

   Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de vraag van De Lijn aan bepaalde opvangcentra voor asielzoekers om hun scholieren te spreiden over verschillende bussen

2. Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over een vergroeningsstrategie voor de busvloot van De Lijn

    Actuele vraag van Annick De Ridder (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de vergroening van het wagenpark van De Lijn

3. Actuele vraag van Dirk de Kort (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de staking van de Scheldeloodsen

4. Actuele vraag van Francesco Vanderjeugd (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het gezamenlijke Belgische standpunt inzake de aanhoudende landbouwcrisis, ter voorbereiding van de Europese landbouwtop van 14 maart 2016

   Actuele vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het gemeenschappelijke Vlaams-Waalse standpunt voor de Europese Landbouwraad van 14 maart 2016

5. Actuele vraag van Karl Vanlouwe (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de recente ontwikkelingen in de CETA-onderhandelingen tussen de Europese Unie en Canada

6. Actuele vraag van Tine Soens (sp.a) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de toegang voor Vlaamse ambtenaren tot het Centraal Wapenregister als hulpmiddel in de strijd tegen illegale wapenhandel

7. Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen gebouwd door de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen

    Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de problemen bij de openstelling van schoolgebouwen uit het DBFM-programma Scholen van Morgen

8. Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over extra lesuren in kansarme wijken

9. Actuele vraag van Martine Fournier (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de gevolgen van het verdwijnen van de fietspunten

    Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de toekomst van de tewerkstelling van de medewerkers sociale economie bij de fietspunten

10. Actuele vraag van Willy Segers (N-VA) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de voordracht van een kandidaat-burgemeester voor de faciliteitengemeente Linkebeek na de tussentijdse verkiezingen van 13 december 2015

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel