Actualiteitsdebatten over 3 belangrijke beslissingen van de Vlaamse Regering

Het Vlaams Parlement zal op de volgende drie woensdagen, telkens een actualiteitsdebat organiseren over één van de drie belangrijke beslissingen die de Vlaamse Regering vorige vrijdag heeft genomen, nl. over de hervorming van de kinderbijslag, de hervorming van het secundair onderwijs en de hervorming van de provincies.

Drie actuadebatten

Het Uitgebreid Bureau heeft vandaag op zijn vergadering beslist om aan de agenda van de volgende drie plenaire vergaderingen, telkens een actualiteitsdebat toe te voegen:

  • op woensdag 1 juni over de door de Vlaamse Regering voorgestelde hervorming van de kinderbijslag;
  • op woensdag 8 juni over de door de Vlaamse Regering voorgestelde hervorming van het secundair onderwijs;
  • op woensdag 15 juni over de door de Vlaamse Regering voorgestelde hervorming van de provincies.

Actuadebat over de kinderbijslag

Het Uitgebreid Bureau nodigt op woensdag 1 juni de volgende leden van de regering uit het debat over de hervorming van de kinderbijslag bij te wonen: minister Jo Vandeurzen, minister Hilde Crevits, minister Bart Tommelein en minister-president Geert Bourgeois.

De sprekersvolgorde van het actualiteitsdebat is door het Uitgebreid Bureau als volgt vastgelegd:

  1. sp.a
  2. Groen
  3. N-VA
  4. CD&V
  5. Open Vld
  6. Vlaams Belang

Het aantal actuele vragen wordt als gevolg van dit actuadebat beperkt tot 1 per fractie.

De plenaire vergadering van 1 juni start om 14u en kan live bekeken worden via https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1062547#livestream

Jan Peumans

Voorzitter

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel