Actualiteitsdebatten en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 20 maart 2019, 14 uur

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 20 maart, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen na de Actualiteitsdebatten:

Actualiteitsdebatten:

- Actualiteitsdebat over de staking in het Vlaams onderwijs

- Actualiteitsdebat over de wachtlijsten voor inburgeringscursussen

Actuele Vragen:

1. Actuele vraag van Dirk de Kort (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het STOP-principe en de fiets in Vlaanderen

2. Actuele vraag van Tom Van Grieken (Vlaams Belang) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de noodzaak van een aanscherping van het drugpreventiebeleid na de uitspraken van de Antwerpse burgemeester en een nieuwe studie die de gevaren van cannabis aantoont

3. Actuele vraag van Jan Bertels (sp·a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de kostprijs van een verblijf in een woonzorgcentrum

4. Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over een werkloosheidsuitkering voor Europese burgers en de gevolgen hiervan voor de controle- en sanctioneringsbevoegdheid van de VDAB

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel