Actualiteitsdebatten en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 15 maart 2017

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 15 maart, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen na de Actualiteitsdebatten

- Actualiteitsdebat over het akkoord tussen de Vlaamse overheid, het Antwerps stadsbestuur en de actiegroepen betreffende het Oosterweel­dossier

- Actualiteitsdebat over de conclusies uit het VMM-rapport betreffende de aanwending van de gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur door de rioolbeheerders

- Actuele Vragen: 

1.     Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de hervorming van de taxisector

2.             Actuele vraag van Björn Anseeuw (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het kritische SAR-advies bij het Actieplan Geestelijke Gezondheid 2017-2019

               Actuele vraag van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het kritische SAR-advies met betrekking tot de onderfinanciering van de geestelijke gezondheidszorg

3.     Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de impasse rond de bescherming van de meest kwetsbare waardevolle bossen in Vlaanderen

4.     Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijk) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het realiseren van een trendbreuk inzake de uitstoot van broeikasgassen door effectieve uitstootreducties

5.     Actuele vraag van Michel Doomst (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over maatregelen om het aanvechten van vergunningen strikter te reglementeren

6.     Actuele vraag van Katia Segers (sp.a) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het advies van de Vlaamse Regering betreffende de hervorming van de Civiele Bescherming

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel