Actualiteitsdebat over Unia

Maandag 6 maart 2017 — Het Vlaams Parlement zal op woensdag 8 maart 2017 een actualiteitsdebat organiseren over de wer­­king van het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Dis­cri­mi­­natie en Racisme (Unia) en de uitspraken van Vlaams minister Liesbeth Homans over dit centrum.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft vandaag beslist om aan de agenda van de plenaire vergadering van woensdag 8 maart e.k. een actualiteitsdebat toe over de wer­­king van het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Dis­cri­mi­­natie en Racisme (Unia) en de uitspraken van Vlaams minister Liesbeth Homans over dit centrum.

Op basis van de ingediende initiatieven is de sprekersvolgorde als volgt:

1. Open Vld

2. Groen

3. CD&V

4. sp.a

5. VB

6. N-VA.

Door de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de plenaire agenda wordt het aantal actuele vragen beperkt tot 1 vraag per fractie en één per volksvertegenwoordiger die geen lid is van een fractie.

Het actualiteitsdebat vangt aan om 14u.

De actuele vragen volgen aansluitend op het debat.

De plenaire vergadering kan live bekeken worden via https://goo.gl/ZX2DW3

 

Jan Peumans

Voorzitter

Jan Peumans<br/>Voorzitter Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement