Actualiteitsdebat over Oosterweeldossier

Het Vlaams Parlement zal op woensdag 18 januari, op vraag van de sp.a-fractie, een bijkomend actualiteitsdebat organiseren over de recente evoluties in het Oosterweeldossier. Dit debat zal plaatsvinden na het debat over de hervorming van het secundair onderwijs.

De voorzitter van het Vlaams Parlement heeft vandaag op verzoek van de sp.a-fractie dat hierin gesteund werd door de twee andere oppositiefracties, op basis van het zgn. gentlemen’s agreement, beslist om aan de agenda van de plenaire vergadering van woensdag 18 januari een tweede actualiteitsdebat toe te voegen over de recente evoluties in het Oosterweeldossier. Dit debat zal plaatsvinden aansluitend op het actualiteitsdebat over de hervorming van het secundair onderwijs.

De sprekersvolgorde voor het debat wordt nog vastgelegd.

Als gevolg van dit actuadebat zullen er geen actuele vragen zijn.

De plenaire vergadering van 18 januari start om 14u en kan live bekeken worden via https://goo.gl/gE0G3K.

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel