Actualiteitsdebat over hervorming secundair onderwijs

Het Vlaams Parlement zal op woensdag 18 januari, op vraag van de Groen- en de sp.a-fractie een actualiteitsdebat organiseren over het op 13 januari 2017 bereikte akkoord met betrekking tot de hervorming van het secundair onderwijs.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft vandaag op verzoek van de Groen- en de sp.a-fractie beslist om aan de agenda van de plenaire vergadering van woensdag 18 januari een actualiteitsdebat toe te voegen over het op 13 januari 2017 bereikte akkoord met betrekking tot de hervorming van het secundair onderwijs.

De sprekersvolgorde voor het debat is als volgt:

  1. Groen
  2. sp.a
  3. N-VA
  4. CD&V
  5. Open Vld
  6. Vlaams Belang

Door de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de plenaire agenda wordt het aantal actuele vragen beperkt tot 1 vraag per fractie.

Het actualiteitsdebat vangt aan vanaf 14u; de actuele vragen volgen aansluitend op het debat.

De plenaire vergadering van 18 januari start om 14u en kan live bekeken worden via https://goo.gl/gE0G3K.

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel