Actualiteitsdebat over hervorming secundair onderwijs

Maandag 16 januari 2017 — Het Vlaams Parlement zal op woensdag 18 januari, op vraag van de Groen- en de sp.a-fractie een actualiteitsdebat organiseren over het op 13 januari 2017 bereikte akkoord met betrekking tot de hervorming van het secundair onderwijs.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft vandaag op verzoek van de Groen- en de sp.a-fractie beslist om aan de agenda van de plenaire vergadering van woensdag 18 januari een actualiteitsdebat toe te voegen over het op 13 januari 2017 bereikte akkoord met betrekking tot de hervorming van het secundair onderwijs.

De sprekersvolgorde voor het debat is als volgt:

  1. Groen
  2. sp.a
  3. N-VA
  4. CD&V
  5. Open Vld
  6. Vlaams Belang

Door de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de plenaire agenda wordt het aantal actuele vragen beperkt tot 1 vraag per fractie.

Het actualiteitsdebat vangt aan vanaf 14u; de actuele vragen volgen aansluitend op het debat.

De plenaire vergadering van 18 januari start om 14u en kan live bekeken worden via https://goo.gl/gE0G3K.

Jan Peumans

Voorzitter