Skip to Content
Actualiteitsdebat over de oorlog in Oekraïne

Actualiteitsdebat over de oorlog in Oekraïne

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement besliste de agenda van de plenaire vergadering van woensdag 9 maart 2022 om 14 uur aan te vullen met een actualiteitsdebat over de oorlog in Oekraïne.

Het conflict in Oekraïne stelt ook Vlaanderen voor de nodige uitdagingen op diverse beleidsdomeinen. Daarom dienden de meerderheidsfracties het voorstel in om een actualiteitsdebat te organiseren over de oorlog in Oekraïne.

Het Uitgebreid Bureau ging in op het verzoek en besliste om op woensdag 9 maart 2022 hierover een actualiteitsdebat te organiseren.

Het actualiteitsdebat verloopt als volgt:

  • openingsstatement van maximum 5 minuten door elke fractie zonder onderbreking ;
  • antwoord van de Vlaamse Regering van maximum 10 minuten ;
  • debat met maximum 4 minuten spreektijd per fractie met mogelijkheid tot onderbrekingen.

Op basis van de chronologie van de ingediende initiatieven is de sprekersvolgorde :

  1. Open Vld
  2. Vlaams Belang
  3. N-VA
  4. Groen
  5. CD&V
  6. Vooruit
  7. PVDA

De ministers Jan Jambon, Hilde Crevits, Bart Somers, Ben Weyts, Zuhal Demir, Matthias Diependaele, Wouter Beke en Benjamin Dalle zijn uitgenodigd om het actualiteitsdebat bij te wonen.

Het aantal actuele vragen die aansluitend worden geagendeerd, wordt beperkt tot één per fractie.

Live kijken

U kan op woensdag 9 maart het actuadebat live volgen vanaf 14u:

- via de website van het Vlaams Parlement

- of via Vlaams Parlement TV: Telenet kanaal 42; Proximus TV kanaal 175; Orange kanaal 80.

Liesbeth Homans

Voorzitter Vlaams Parlement

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel