Actualiteitsdebat over de integratie van OCMW’s in de gemeentebesturen

Dinsdag 17 mei 2016 — Het Vlaams Parlement zal op woensdag 18 mei, op vraag van de meerderheidsfracties een actualiteitsdebat organiseren over de integratie van de OCMW’s in de gemeentebesturen. Aanleiding vormt de nieuwe conceptnota hierover die de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag heeft goedgekeurd.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft vandaag beslist om aan de agenda van de plenaire vergadering van woensdag 18 mei een actualiteitsdebat toe te voegen over de integratie van de OCMW’s in de gemeentebesturen.

De Vlaamse Regering keurde vrijdag jl. een nieuwe conceptnota goed. Deze was nodig omdat de federale regelgeving op zich laat wachten en de Vlaamse regering zich in september principieel moet uitspreken om nog tijdig een duidelijk organiek kader aan de lokale besturen aan te kunnen bieden.

Het uitblijven van de federale wetswijziging betekent dat men op het lokale niveau – alvast in de nabije toekomst – nog steeds met twee aparte rechtspersonen zal worden geconfronteerd. Daarom wordt in de nieuwe conceptnota een aanpak uiteengezet om het organieke kader voor de integratie tussen OCMW en gemeente uit te werken, vertrekkende van de op dit ogenblik bestaande federale regelgeving, dus zonder o.m. een wijziging aan de OCMW-wet.

De tekst van de conceptnota vindt u hier: http://goo.gl/cffmCA

De plenaire vergadering van 18 mei start om 14u en kan live bekeken worden via https://goo.gl/U3IVXW

Jan Peumans

Voorzitter

Jan Peumans<br/>Voorzitter Vlaams Parlement