Actualiteitsdebat over de gevolgen van de brexit voor Vlaanderen

Het Vlaams Parlement zal op woensdag 29 juni op vraag van de open VLD-fractie een actualiteitsdebat organiseren over de brexit en de gevolgen voor Vlaanderen.

De voorzitter heeft na raadpleging van het Uitgebreid Bureau beslist een actualiteitsdebat toe te voegen aan de plenaire agenda van morgen woensdag 29 juni 2016.

De sprekersvolgorde per fractie is als volgt vastgelegd, volgens de volgorde van de ingediende initiatieven:

1. Vlaams Belang

2. Open Vld

3. sp.a

4. Groen

5. N-VA

6. CD&V

De spreektijd is 6 minuten per fractie.

Na het actualiteitsdebat volgt het vragenuur in afgeslankte vorm (1 actuele vraag per fractie).

Het actualiteitsdebat van 29 juni start om 14u en kan live bekeken worden via https://goo.gl/eXR0Wu

 

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel