Actualiteitsdebat over de aangekondigde ‘betonstop’

Het Vlaams Parlement zal op woensdag 25 mei, op vraag van de Groenfractie een actualiteitsdebat organiseren over de voorstellen van minister Joke Schauvliege voor een hertekening van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Concrete aanleiding vormt de brede aandacht tijdens de laatste dagen voor de zgn. betonstop die de minister in het vooruitzicht stelde.

De voorzitter van het Vlaams Parlement heeft vandaag op verzoek van de Groenfractie en met goedkeuring van de andere politieke fracties, met uitzondering van de Vlaams Belangfractie, beslist om aan de agenda van de plenaire vergadering van woensdag 25 mei een actualiteitsdebat toe te voegen over de voorstellen van minister Joke Schauvliege voor een hertekening van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen.

Op basis van de ingediende initiatieven omtrent dit onderwerp (vragen om uitleg en vraag om actuadebat), is de sprekersvolgorde als volgt:

  1. N-VA
  2. sp.a
  3. Groen
  4. CD&V
  5. Open VLD
  6. Vlaams Belang

De plenaire vergadering van 25 mei start om 14u en kan live bekeken worden via https://goo.gl/htQmkW

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel