Actualiteitsdebat over armoedecijfers

Het Vlaams Parlement zal op woensdag 8 februari een actualiteitsdebat organiseren over de cijfers met betrekking tot de armoedebestrijding in Vlaanderen. 

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft vandaag beslist om aan de agenda van de plenaire vergadering van woensdag 8 februari een actualiteitsdebat toe te voegen over de cijfers met betrekking tot de armoedebestrijding in Vlaanderen. Aanleiding vormen de uitspraken van Vlaams minister Liesbeth Homans in het programma De Zevende Dag.

De sprekersvolgorde voor het debat is als volgt:

  1. sp.a
  2. N-VA
  3. CD&V
  4. Open Vld
  5. Groen
  6. Vlaams Belang

Door de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de plenaire agenda wordt het aantal actuele vragen beperkt tot 1 vraag per fractie.

Het actualiteitsdebat vangt aan vanaf 14u; de actuele vragen volgen aansluitend op het debat.

De plenaire vergadering van 8 februari start om 14u en kan live bekeken worden via https://goo.gl/23caC9

Jan Peumans

Voorzitter

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel