Actualiteitsdebat en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 8 maart 2017

Woensdag 8 maart 2017 —  

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 8 maart, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen na het Actualiteitsdebat

- Actualiteitsdebat over de uitspraken van minister Hilde Crevits betreffende de schoolse betrokkenheid van allochtone ouders

- Actuele Vragen: 

1.     Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het nieuwe starterspakket kleuteronderwijs als instrument voor kleuterparticipatie

2.             Actuele vraag van Katrien Partyka (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de toename van het aantal singles en de gevolgen ervan voor het beleid

               Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de verwachte stijging van het aantal alleenstaanden en de gevolgen daarvan voor het beleid

3.             Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de beleidsconclusies uit het nieuwe onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Vlamingen

               Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de beleidsconclusies uit het nieuwe onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Vlamingen

               Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de alternatieven voor automobiliteit in de regio’s met te weinig duurzame mogelijkheden

4.     Actuele vraag van Lies Jans (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de problemen met de aanvraag van de verhoogde kinderbijslag door rechthebbenden

 

 

Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement