Actualiteitsdebat en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 8 juni 2016

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 8 juni, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen na het Actualiteitsdebat

- Actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering voorgestelde hervorming van het secundair onderwijs

- Actuele Vragen: 

1.     Actuele vraag van Gwendolyn Rutten (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over een mogelijke erkenning als ramp van de recente wateroverlast

2.     Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over gescheiden zwemmen voor moslimvrouwen met exclusief vrouwelijk reddingspersoneel in Plopsaland

3.             Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de gewijzigde berekeningswijze voor het uitgavenplafond van de verkiezingsuitgaven

               Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de nieuwe regels voor de kiescampagne bij de lokale en provinciale verkiezingen

4.     Actuele vraag van Michel Doomst (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de inzet van vrijwilligers door steden en gemeenten in plaats van eigen personeel

5.             Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de opsporing van kindermishandeling en de betrokkenheid hierbij van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

               Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de terughoudendheid bij huisartsen om kindermishandeling te melden en de nood aan een gezamenlijk stappenplan van de gemeenschappen en de federale overheid

               Actuele vraag van Katrien Schryvers (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de detectie van kindermishandeling

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel