Actualiteitsdebat en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 8 februari 2017

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 8 februari 2017, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement na het Actualiteitsdebat:

- Actualiteitsdebat over de cijfers met betrekking tot de armoedebestrijding;

- Actuele Vragen: 

1.     Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het gebruik van het officiële logo van de Vlaamse overheid door de VRT

2.     Actuele vraag van Caroline Croo (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de erkenning van artsen met een buitenlands diploma

3.             Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de VITO-studie naar de ontwikkelingskansen van harde bestemmingen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid van voorzieningen

               Actuele vraag van Lydia Peeters (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de beleidsconclusies uit het VITO-rapport betreffende de ontwikkelingskansen van harde bestemmingen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid van voorzieningen

               Actuele vraag van Ingrid Pira (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het uitblijven van de lijst met slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden, naar aanleiding van de VITO-studie rond de bereikbaarheid van bouwgronden

               Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de mobiliteitsontsluiting van de Vlaamse bouwgronden

4.     Actuele vraag van Bart Somers (Open Vld) aan de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het oprukkende wahabistisch salafisme in ons land

5.             Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs

               Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel