Actualiteitsdebat en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 7 juni 2017

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 7 juni, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen na het Actualiteitsdebat

- Actualiteitsdebat over het overleg betreffende de spoorinvesteringen en het realiseren van de Vlaamse spoorprioriteiten.

- Actuele Vragen: 

1.     Actuele vraag van Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de stroomlijning van het steuninstrumentarium voor bedrijven

2.             Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijk) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over een eventuele verlaging van de klimaatambities voor ons land

               Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de Vlaamse klimaatambitie na de opzegging van het klimaatverdrag van Parijs door de Verenigde Staten

               Actuele vraag van Bruno Tobback (sp.a) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de twijfels met betrekking tot het engagement van de diverse Belgische overheden om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen

               Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid voor 2030

3.     Actuele vraag van Vera Celis (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het evalueren en bijsturen van de fysieke en mentale draagkracht van leerkrachten en directieleden

 

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel