Actualiteitsdebat en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 5 december 2018, 14 uur

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 5 december, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen na het Actualiteitsdebat:

- Actualiteitsdebat Vlaams klimaatbeleid

- Actuele Vragen:

1. Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de impact van de federale regeringscrisis op de werking van de Vlaamse Regering

2. Actuele vraag van Caroline Gennez (sp·a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de impact van het lerarentekort op de zorgondersteuning voor leerlingen

Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het lerarentekort, naar aanleiding van de klacht van een aantal schooldirecteurs bij de Kinderrechtencommissaris over het gebrek aan zorgondersteuning

3. Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de Vlaamse leerkrachten die op basis van hun klaservaring aangeven dat het niveau van ons onderwijs daalt

4. Actuele vraag van Franc Bogovic (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over digitaal leren

5. Actuele vraag van Bart Van Malderen (sp·a) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het uitblijven van concrete antwoorden op de stijgende armoedeproblematiek bij specifieke groepen

6. Actuele vraag van Orry Van de Wauwer (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een visuele en motorische beperking op de 'meer mobiele lijnen'

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel