Actualiteitsdebat en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 4 mei 2016

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 4 mei 2016, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen na: 

- verkiezing en eedaflegging van een lid van de Vlaamse Regering; 

- eedaflegging van een Vlaams volksvertegenwoordiger; 

- actualiteitsdebat over het energiebeleid van de Vlaamse regering

1.             Actuele vraag van Bart Van Malderen (sp.a) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de toeleveranciers van Volvo Cars Gent

               Actuele vraag van Jenne De Potter (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de toeleveringsbedrijven van Volvo Cars Gent

2.             Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de impact van het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof d.d. 28 april 2016 op het lopende beleid inzake de instandhoudingsdoelstellingen (IHD)

               Actuele vraag van Lydia Peeters (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de vernietiging van enkele bepalingen uit het Natuurdecreet door het Grondwettelijk Hof, met name wat betreft de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en programmatische aanpak stikstof (PAS)

3.     Actuele vraag van Karl Vanlouwe (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de gevolgen voor Vlaanderen van de resolutie van het Waals Parlement betreffende het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tussen de Europese Unie en Canada

4.             Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de koerswijziging van het katholieke onderwijsnet met betrekking tot de plaats van de islam

               Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het actief pluralisme in het katholiek onderwijs

5.             Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de stand van zaken betreffende de onderwijspensioenen

               Actuele vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de pensioenen van het onderwijspersoneel

               Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het overleg met de federale regering betreffende de onderwijspensioenen

 

 

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel