Actualiteitsdebat en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 4 december 2019

Actualiteitsdebat en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 4 december 2019

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 4 december, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen na het Actualiteitsdebat:

- Actualiteitsdebat over de verdere achteruitgang van het Vlaams onderwijs in internationaal vergelijkend onderzoek

- Actuele Vragen:

1. Actuele vraag van Hannes Anaf (sp·a) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de timing van het Oosterweelproject

2. Actuele vraag van Filip Dewinter (Vlaams Belang) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, over de verdeeldheid binnen de Vlaamse Regering door de federale regeringsvorming

3. Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het crisisplan vaccinatietwijfel

Actuele vraag van Katrien Schryvers (CD&V) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het crisisplan vaccinatietwijfel

4. Actuele vraag van Ann De Martelaer (Groen) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de actie van de minister naar aanleiding van Rode Neuzen Dag en de besparingen bij de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en jongerenadviescentra (JAC)

Actuele vraag van Lise Vandecasteele (PVDA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de deelname van de Vlaamse Regering aan de Rode Neuzen Dag

5. Actuele vraag van Sarah Smeyers (N-VA) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de herziening van de sociale huurprijzen

Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de herberekening van de huurprijzen van sociale woningen

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel