Actualiteitsdebat en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 25 april 2018, 14 uur

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 25 april, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen na het Actualiteitsdebat:

- Actualiteitsdebat over crisisjeugdhulp

- Actuele Vragen:

1.     Actuele vraag van Björn Anseeuw (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de toename van jonge drugspatiënten bij spoedartsen

2.     Actuele vraag van Joris Poschet (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de administratieve rompslomp bij de sportbonden

3.             Actuele vraag van Grete Remen (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het ethisch verantwoord en duurzaam ondernemen in de mode-industrie

               Actuele vraag van Ward Kennes (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de opvolging van de resolutie betreffende het Bangladesh-charter en de verbetering van de situatie van textielarbeiders in lageloonlanden

               Actuele vraag van Wouter Vanbesien (Groen) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de mensonwaardige omstandigheden in de Bengaalse kledingindustrie

               Actuele vraag van Güler Turan (sp.a) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de campagne ‘Cleane kleren’ en het gebrek aan transparantie binnen de kledingindustrie

4.     Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het J1000-leerlingencongres betreffende het onderwijs van de toekomst

5.             Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het kappen van groen langs autosnelwegen in het kader van de aanpak van transmigratie

               Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de massale houtkap langs Vlaamse wegen

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel